SUPERFINA: banking, insurance, travel, shopping & more.
Неділя, 16.06.2024, 03:03
Site menu

Log In

Search

Проектне фінансування – це фінансування інвестиційних проектів Компанії за наступних умов:

 • розмежування ризиків між власниками Проекту та Генеральним Інвестором*;
 • джерело повернення фінансування – грошовий потік, який генерується Активом Проекту**;
 • отримувачем фінансування може виступати Компанія, затверджена Інвесторами*** проекту для реалізації, розвитку та володіння Активом Проекту**.

* Генеральний Інвестор – юридична особа, яка виконує функції організатора та координатора Проекту.

** Актив Проекту – актив, створений в результаті реалізації Проекту.

*** Інвестор (и) – фізичні та/або юридичні особи, які прямо та/або опосередковано володіють Компанією, що здійснює Проект, і, як правило, беруть участь у фінансуванні Проекту за рахунок внесків до статутного (складеного, пайового) капіталу і субординованого фінансування.

Первинна інформація для підготовки Ризик Аналізу:

 • Загальний опис Проекту (включаючи розташування);

 • Інформація про учасників транзакції;

 • Інформація про стан ринку (попит та пропозиція);
 • Виробнича інформація (постачальники, технологія, виробничі  витрати, фактори, що впливають на виробництво);
 • Аналіз продажів/ринку;
 • Бюджет Проекту з джерелами фінансування (співвідношення позикових і власних коштів);
 • Вартість фінансування;
 • Комерційна доцільність та прибутковість Проекту;
 • Правове середовище і державна політика;
 • Терміни реалізації Проекту.

Типові форми фінансування:

 • Non-Recourse Project financing – базовий вид проектного фінансування; повернення інвестованих коштів виключно за рахунок грошового потоку, що генерується проектом; забезпечення обмежено активами проекту; відсутність додаткового забезпечення/зобов'язань з боку Інвесторів Проекту;
 • Limited Recourse Project financing – обслуговування боргу та/або забезпечення частково прив’язане до активів, що не відносяться до Проекту.

Базові умови фінансування:

 • Вид фінансування – прямі інвестиції у Проект, надання позики, участь у створенні Активу Проекту (надання необхідних послуг, виконання робіт, постачання необхідних ТМЦ) тощо;
 • Валюта фінансування – UAH
 • Мінімальна сума ліміту фінансування – 1 000 UAH
 • Мінімальна участь власними коштами – 30% бюджету проекту;
 • Строк фінансування – до 5 років;
 • Період надання фінансування – не більше, ніж період будівництва/монтажу/запуску;
 • Можливий пільговий період погашення тіла позички (як правило, надається на період до 6 місяців від дати закінчення періоду надання фінансування);
 • Одноразова комісія за організацію угоди – до 2% від суми фінансування;
 • Комісія за моніторинг процесу реалізації Проекту – до 1% за рік;
 • Комісія за дострокове погашення фінансування – обговорюється індивідуально.

Умови, необхідні для надання фінансування:

 • Вся документація, пов’язана з Проектом (договори підряду, поставки та ін.) та його фінансуванням (кредитний договір та документи забезпечення), має бути підписана і набути сили;
 • Розмір та умови страхування схвалені Генеральним Інвестором і вступили в силу;
 • Повноваження і дозволи на здійснення Проекту отримані і набули сили;
 • Власні кошти Позичальника/Інвесторів інвестовані в проект в повному обсязі;
 • Всі належні комісії сплачені Генеральному Інвестору.

Вказаний вище перелік може бути змінений або доповнений іншими умовами в залежності від структури угоди.

Типові види забезпечення:

 • Застава всіх активів Проекту (нерухомість, обладнання, земельна ділянка);
 • Застава майнових прав вимоги за рахунками Компанії, що здійснює Проект, відкритими у Банках;
 • Застава корпоративних прав в Компанії, що здійснює Проект;
 • Застава майнових прав вимоги до підрядника/виконавця до завершення фази «Будівництва/Монтажу» (включаючи гарантії виконання контрактних зобов'язань);
 • Застава майнових прав вимоги за договорами на реалізацію кінцевого продукту, протягом фази «Погашення боргу»;
 • Генеральний Інвестор – вигодонабувач за всіма договорами страхування;
 • Перехресна застава (нерухомість, устаткування) і крос-поруки від Інвесторів Проекту та/або пов'язаних осіб, які заслуговують на довіру;
 • Порука від Інвесторів Проекту та/або пов'язаних осіб, які заслуговують на довіру;

Мінімальне значення показника покриття кредиту заставою та покриття основними засобами/ "твердою" заставою, а також структура забезпечення визначаються індивідуально в залежності від терміну фінансування, якості (ліквідності) забезпечення, фінансового стану, кредитної історії, галузевої приналежності позичальника (цільові галузі або галузі, кредитування  яких підлягає обмеженню).